This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Hợi

Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn bạn phải gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 28, 32, 38 và 40 tuổi. Người tuổi Hợi thẳng tính và trung thực, và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Tuất

Tuổi Nhâm Tuất có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 23, 29 và 33 tuổi, những năm nầy nên đề phòng bịnh tật, có hao tài vào những năm nầy. Người sinh năm Tuất muốn sống một cuộc sống đầy đủ nhất. Tuy nhiên, họ cân

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Thân

Tuổi Nhâm Thân có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 26, 30 và 33 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng bịnh tật hay tai nạn hoặc làm cho bạn có thể bị hao tài tốn của bất ngờ. Tử vi trọn đời tuổi Thân: Người

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Dậu

Từ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian nầy bổn mạng có phần suy yếu, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc hay làm ăn lớn có hại cho cuộc sống gia đình. Đặc trưng tính cách người tuổi Dậu là có tài quan sát sắc bén, không thể nào làm điều

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Ngọ

Những tuổi trên đây là những tuổi xung khắc, nếu bạn làm ăn chung hay kết hôn sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly gieo sự buồn khổ cho cuộc đời. Tử vi trọn đời của tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ có thể có hai thái cực đối lập nhau. Họ ngọt ngào nhưng lại

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Mùi

Bạn nếu sanh vào những tháng nầy có số đa phu hay có nhiều chồng, đó là tuổi Quý Mùi sanh vào những tháng:4, 5, 7 và 8 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy chắc chắn bạn sẽ có nhiều chồng. Tử vi trọn đời người tuổi Mùi: Họ là những người

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Tỵ

Những năm nầy bạn không nên kết hôn, vì kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 21, 27, 33 và 39. Đây là những năm xấu về cung lương duyên của tuổi bạn. Tử vi trọn đời tuổi Tỵ: Theo tử vi của người Việt

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Thìn

Sau đây là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời, nếu kết hôn hay làm ăn sẽ có thể phải gặp cảnh biệt ly giữa cuộc đời hay bị tuyệt mạng, đó là các tuổi Giáp Ngọ, Canh Tý, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Tý. Tử vi trọn đời tuổi Thìn: Người sinh vào năm

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Mão

Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi sau đây không hạp với tuổi bạn về đường tài lộc, đó là các tuổi: Giáp Thìn, Bính Ngọ, Canh Tuất. Tử vi trọn đời người tuổi Mão: Mèo

Chi tiết tử vi trọn đời của người tuổi Dần

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, cuộc đời bạn sẽ chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu, Kỷ Hợi. Tử vi trọn đời tuổi Dần: Tuổi Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng

Tướng Số Phong Thủy – Kiến Thức Phong Thủy – Tướng Người Tốt Xấu